Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/18-7/3
Pealkiri:
Viimsi valla vastus
Kuupäev:
08.08.2018
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Viimsi Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Elis Tootsman
Faili nimi
ERJK vastuskiri.bdoc
ERJK vastuskiri.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/18-7/5Haldusmenetluse mittealgatamineViimsi Vallavalitsus, K.J.VäljaHaldusmenetluse mittealgatamine2018.08.30 Viimsi Vallavalitsus kiri.bdoc

2018.08.30 Viimsi Vallavalitsus kiri.docx

31-2/18-7/4Vastus avalduseleO.L.VäljaVastus avaldusele2018.08.30 O.L. vastus.bdoc

2018.08.30 O.L. vastus.docx

31-2/18-7/2Järelepärimine Viimsi vallaleViimsi VallavalitsusVäljaJärelepärimine Viimsi vallale2018.07.24 järelepärimine Viimsile.bdoc

2018.07.24 järelepärimine Viimsile.docx

31-2/18-7/1O.L. avaldusO.L.SisseO.L. avaldusO.L. avaldus.pdf