Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/18-12/1
Pealkiri:
K. Viru teabenõue
Kuupäev:
03.09.2018
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Kristel Viru, vandeadvokaat
Faili nimi
Teabenõue K. Viru 31.08.2018.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/18-12/2ERJK vastus teabenõudeleK. V., Advokaadibüroo Sirel & PartneridVäljaERJK vastus teabenõudele2018.09.07 Vastus teabenõudele.bdoc

2018.09.07 Vastus teabenõudele.pdf