Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/20-4/1
Pealkiri:
Delfi päring (Uued uudised)
Kuupäev:
20.01.2020
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Uudisteportaal Delfi, Sarah Adamson
Faili nimi
Delfi päring 20.01.2020.pdf