Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/18-10/3
Pealkiri:
Vastus järelepärimisele
Kuupäev:
07.09.2018
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Eesti Vabaerakond, Alar Mutli
Faili nimi
Kiri
Kiri

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/18-10/412.10.2018K.U.VäljaVastus avaldusele
31-2/18-10/231.08.2018Eesti VabaerakondVäljaJärelepärimine31-2/18-10/123.08.2018K. U.SisseK. U. avaldusPöördumine

Pöördumine