Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/17-23/1
Pealkiri:
P.S. avaldus
Kuupäev:
07.12.2017
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
P. S.
Faili nimi
Lisa Peeter Shneider Kontsert okt 17.docx
Lisa 2 Peeter Schneider.jpg

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/17-23/9Vastus P.S. avalduseleP. S.VäljaVastus P.S. avalduseleKiri (bdoc)

Kiri (docx)

31-2/17-23/8Haldusmenetluse lõpetamine (VL Hea Tahe)VL Hea TaheVäljaHaldusmenetluse lõpetamine (VL Hea Tahe)Kiri (docx)

Kiri (bdoc)

31-2/17-23/7VL Hea Tahe vastus järelepärimiseleValimisliit Hea Tahe, Ene MartseppSisseVL Hea Tahe vastus järelepärimisele
31-2/17-23/6JärelepärimineElena Villmann, Andrei Dvorjaninov Valimisliit Hea Tahe juhtima õigustatud isikudVäljaJärelepärimine
31-2/17-23/5VL Hea Tahe vastus järelepärimiseleValimisliit Hea Tahe; Eldar Toonverk, Ene MartseppSisseVL Hea Tahe vastus järelepärimiseleKiri (docx)

Kiri (bdoc)

31-2/17-23/4Vastus avalduseleP. S.VäljaVastus avaldusele2017.12.07 Peeter Shneider Vastus avaldusele.pdf

31-2/17-23/3Menetluse algatamine, järelepärimineValimisliit Hea Tahe, juhtima õigustatud isikud Elena Villmann, Andrei DvorjaninovVäljaMenetluse algatamine, järelepärimine2017.12.11 VL Hea Tahe järelepärimine.pdf

31-2/17-23/2Esialgne vastusP.S.VäljaEsialgne vastus