Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/14-41/27
Pealkiri:
Eesti Keskerakonna ära kuulamine HMS § 40 lg 1 järgi
Kuupäev:
07.12.2015
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
MTÜ Eesti Keskerakond
Faili nimi
2015.12 KE ärakuulamine II.bdoc
2015.12 KE ärakuulamine II.pdf
Lisa 1.pdf
Lisa 2.ddoc
2012 06 08 järelepärimine KE-le.doc
Lisa 3.doc
Lisa 4.bdoc
04.2015 EK annetused.pdf
Lisa 5.bdoc
EK_nr 54.pdf
Lisa 1 (1).pdf
Lisa 2.pdf
Lisa 3.ddoc
2012 06 08 järelepärimine KE-le (1).doc
Lisa 4.doc
Lisa 5.pdf
Lisa 6.bdoc
04.2015 EK annetused (1).pdf
Lisa 7.bdoc
MTÜ Eesti Keskerakond_annetused.pdf
Lisa 1 (2).pdf
Lisa 2 (1).ddoc
2012 06 08 järelepärimine KE-le (2).doc
Lisa 3 (1).doc
Lisa 4 (1).bdoc
04.2015 EK annetused (2).pdf
Lisa 8.bdoc
Taotlus menetluse peatamiseks .pdf
Lisa 9.bdoc
06.2015 vastus KE taotlusele.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/14-41/26Riigiprokuratuuri vastus taotluseleRiigiprokuratuurSisseRiigiprokuratuuri vastus taotluseleVastus taotlusele (bdoc)

Vastus taotlusele (docx)

31-2/14-41/25Täiendatud taotlus RiigiprokuratuurileRiigiprokuratuurVäljaTäiendatud taotlus RiigiprokuratuurileTaotlus (bdoc)

Taotlus (pdf)

31-2/14-41/24Taotlus RiigiprokuratuurileRiigiprokurör Steven-Hristo EvestusVäljaTaotlus RiigiprokuratuurileTaotlus (bdoc)

Taotlus (pdf)

31-2/14-41/23Vastus MTÜ Eesti Keskerakonna taotluseleEesti KeskerakondVäljaVastus MTÜ Eesti Keskerakonna taotluseleVastus taotlusele (bdoc)

Vastus taotlusele (pdf)

31-2/14-41/22MTÜ Eesti Keskerakonna taotlusMTÜ Eesti KeskerakondSisseMTÜ Eesti Keskerakonna taotlusTaotlus (bdoc)

Taotlus (pdf)

31-2/14-41/21Teade järelevalvemenetluse alustamisestMTÜ Eesti KeskerakondVäljaTeade järelevalvemenetluse alustamisestTeade (pdf)

Teade (pdf)

Teade (ddoc)

Teade (doc)

Teade (doc)

Teade (bdoc)

Teade (pdf)

Teade (bdoc)

31-2/14-41/20ÕAO vastus selgitustaotluseleRiigikogu Kantselei Õigus- ja AnalüüsiosakondSisseÕAO vastus selgitustaotluseleÕAO analüüs (doc)

31-2/14-41/19Järelepärimine Eesti Keskerakonnale anonüümsete annetuste kohtaEesti KeskerakondVäljaJärelepärimine Eesti Keskerakonnale anonüümsete annetuste kohtaJärelepärimine (bdoc)

Järelepärimine (pdf)

31-2/14-41/18Selgitustaotlus ÕAO-leRiigikogu õigus- ja analüüsiosakondVäljaSelgitustaotlus ÕAO-leSelgitustaotlus (pdf)

Selgitustaotlus (bdoc)

31-2/14-41/17Harju Maakohtu vastusHarju MaakohusSisseHarju Maakohtu vastusHMK vastus (pdf)

31-2/14-41/16Ilmar Leinsoo vastus ERJK järelepärimiseleIlmar LeinsooSisseIlmar Leinsoo vastus ERJK järelepärimiseleVastus järelepärimisele (pdf)

31-2/14-41/15Eeri Palu vastus ERJK järelepärimiseleEeri PaluSisseEeri Palu vastus ERJK järelepärimiseleVastus järelepärimisele (pdf)

31-2/14-41/14Toomas Pauri vastus ERJK järelepärimiseleToomas PaurSisseToomas Pauri vastus ERJK järelepärimiseleVastus järelepärimisele (ddoc)

Vastus järelepärimisele (docx)

31-2/14-41/13Elmar-Johannes Truu vastus ERJK järelepärimiseleElmar-Johannes TruuSisseElmar-Johannes Truu vastus ERJK järelepärimiseleVastus järelepärimisele (pdf)

31-2/14-41/12Eesti Keskerakonna vastus ERJK 05.11.2014 järelepärimiseleEesti KeskerakondSisseEesti Keskerakonna vastus ERJK 05.11.2014 järelepärimiseleVastus järelepärimisele (ddoc)

Vastus järelepärimisele (pdf)

31-2/14-41/11Järelepärimine Harju MaakohtuleERJKVäljaJärelepärimine Harju MaakohtuleJärelepärimine (ddoc)

Järelepärimine (docx)

31-2/14-41/10Järelepärimine Eesti KeskerakonnaleERJKVäljaJärelepärimine Eesti KeskerakonnaleJärelepärimine (ddoc)

Järelepärimine (docx)

31-2/14-41/9Järelepärimine Elmar-Johannes Truule Eesti Keskerakonnale 2010. aastal tehtud annetuse kohtaERJKVäljaJärelepärimine Elmar-Johannes Truule Eesti Keskerakonnale 2010. aastal tehtud annetuse kohtaJärelepärimine (ddoc)

Järelepärimine (docx)

31-2/14-41/8Järelepärimine Urmas Jürgensonile Eesti Keskerakonnale 2010. aastal tehtud annetuse kohtaERJKVäljaJärelepärimine Urmas Jürgensonile Eesti Keskerakonnale 2010. aastal tehtud annetuse kohtaJärelepärimine (ddoc)

Järelepärimine (docx)

31-2/14-41/7Järelepärimine Toomas Paurile Eesti Keskerakonnale 2010. aastal tehtud annetuse kohtaERJKVäljaJärelepärimine Toomas Paurile Eesti Keskerakonnale 2010. aastal tehtud annetuse kohtaJäerelepärimine (ddoc)

Jäerelepärimine (docx)

31-2/14-41/6Järelepärimine Eeri Palule Eesti Keskerakonnale 2010. aastal tehtud annetuse kohtaERJKVäljaJärelepärimine Eeri Palule Eesti Keskerakonnale 2010. aastal tehtud annetuse kohtaEeri Palule (ddoc)

Eeri Palule (docx)

31-2/14-41/5Järelepärimine Ilmar Leinsoole Eesti Keskerakonnale 2010. aastal tehtud annetuse kohtaERJKVäljaJärelepärimine Ilmar Leinsoole Eesti Keskerakonnale 2010. aastal tehtud annetuse kohtaJärelepärimine (ddoc)

Järelepärimine (docx)

31-2/14-41/4Järelepärimine Uno Varesele Eesti Keskerakonnale 2010. aastal tehtud annetuse kohtaERJKVäljaJärelepärimine Uno Varesele Eesti Keskerakonnale 2010. aastal tehtud annetuse kohtaJärelepärimine (docx)

Järelepärimine (ddoc)

31-2/14-41/3Järelepärimine Jaan Mooratsile Eesti Keskerakonnale 2010. aastal tehtud annetuse kohtaERJKVäljaJärelepärimine Jaan Mooratsile Eesti Keskerakonnale 2010. aastal tehtud annetuse kohtaJärelepärimine (ddoc)

Järelepärimine (docx)

31-2/14-41/2Eesti Keskerakonna vastus järelepärimisele 2010.a III kv annetuste registri paranduse kohtaEesti KeskerakondSisseEesti Keskerakonna vastus järelepärimisele 2010.a III kv annetuste registri paranduse kohtaVastus järelepärimisele (ddoc)

Vastus järelepärimisele (docx)

31-2/14-41/1Järelepärimine Eesti Keskerakonnale 2010.a III kv annetuste registri paranduse kohtaEesti KeskerakondVäljaJärelepärimine Eesti Keskerakonnale 2010.a III kv annetuste registri paranduse kohta2014.08 KE-le 2010 3kv tagantjärele annetustest.ddoc

2014.08 KE-le 2010 3kv tagantjärele annetustest.doc