Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/16-4/7
Pealkiri:
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna vastus järelepärimisele
Kuupäev:
04.10.2016
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Faili nimi
2016.10.03 EKRE vastus.bdoc
Erakondade rahastamise järelvalvekomisjonile.docx

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/16-4/8Haldusmenetluse lõpetamineEesti Konservatiivne RahvaerakondVäljaHaldusmenetluse lõpetamine2016.11.03 menetluse lõpetamine.doc

2016 11 03 menetluse lõpetamine.bdoc

31-2/16-4/6EKRE vastus märgukirjaleEesti Konservatiivne RahvaerakondSisseEKRE vastus märgukirjaleVastuskiri (pdf)

2013. a majandusaruanne (bdoc)

2013. a majandusaruanne (pdf)

2014. a majandusaruanne (bdoc)

2014. a majandusaruanne (pdf)

31-2/16-4/5JärelepärimineEesti Konservatiivne RahvaerakondVäljaJärelepärimineTäiendav järelepärimine (bdoc)

Täiendav järelepärimine (docx)

31-2/16-4/4Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna 26.04.2016 vastus komisjoni märgukirjaleEesti Konservatiivne RahvaerakondSisseEesti Konservatiivse Rahvaerakonna 26.04.2016 vastus komisjoni märgukirjaleVastus märgukirjale (bdoc)

Vastus märgukirjale (pdf)

Lisa (pdf)

31-2/16-4/3Märgukiri EKRE-le raamatupidamise korraldamise kohtaEesti Konservatiivne RahvaerakondVäljaMärgukiri EKRE-le raamatupidamise korraldamise kohta2016.03 EKRE rmtp,tulud.docx

2016.03 EKRE rmtp,tulud.bdoc

31-2/16-4/2Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna vastus 2014. a majandusaasta aruandes deklareeritud tulustEesti Konservatiivne RahvaerakondSisseEesti Konservatiivse Rahvaerakonna vastus 2014. a majandusaasta aruandes deklareeritud tulustVastus järelepärimisele (bdoc)

Vastus järelepärimisele (docx)

31-2/16-4/1Komisjoni järelepärimine Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna 2014. a majandusaasta aruandes deklareeritud tulustEesti Konservatiivne RahvaerakondVäljaKomisjoni järelepärimine Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna 2014. a majandusaasta aruandes deklareeritud tulustJärelepärimine (pdf)

Järelepärimine (bdoc)