Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/12-3/2
Pealkiri:
Eestimaa Looduse Fondi (ELF) pöördumine erakondade rahastamise küsimuses
Kuupäev:
13.02.2012
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Eestimaa Looduse Fond
Faili nimi
3_471_riigikogu jt.doc
3_471_riigikogu jt.ddoc
J.O. Salm kaaskiri.PDF

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/12-3/1Vastus Eestimaa Looduse Fondi (ELF) pöördumisele erakondade rahastamise küsimusesEestimaa Looduse FondVäljaVastus Eestimaa Looduse Fondi (ELF) pöördumisele erakondade rahastamise küsimusesVastus ELF-le (pdf)

Vastus ELF-le (ddoc)