Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/13-21/1
Pealkiri:
ERJK arvamus ja ettepanekud eelnõule 439 SE
Kuupäev:
06.11.2013
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Riigikogu Põhiseaduskomisjon
Faili nimi
2013.11.06 kiri põhiseaduskomisjonile 439 SE kohta.ddoc
2013.11 kiri põhiseaduskomisjonile 439 SE kohta.doc