Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/14-46/5
Pealkiri:
Valimisliit Jõhvi - Meie kodu selgitused
Kuupäev:
10.12.2014
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
VL Jõhvi - Meie kodu
Faili nimi
jõhvi - meie kodu vastus.docx
jõhvi - meie kodu Lisa 3.pdf
jõhvi - meie kodu Valimiskulude aruanne.pdf
jõhvi - meie kodu Arve Respond Oą¼ + MK.pdf
jõhvi meie kodu 10 Oą¼ Lites LT + MK (3).pdf
Jõhvi - meie kodu 10 Oą¼ Lites LT + MK (2).pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/14-46/4Valimisliidu Jõhvi heaks selgitused valimiskulude kohtaValimisliit Jõhvi Heaks, Tauno VõhmarSisseValimisliidu Jõhvi heaks selgitused valimiskulude kohtaSelgitused (pdf)

Selgitused (pdf)

Selgitused (pdf)

Selgitused (pdf)

Selgitused (pdf)

Selgitused (pdf)

Selgitused (ddoc)

Selgitused (pdf)

31-2/14-46/3Valimisliidu Jõhvi heaks suhtes menetluse alustamisestERJKVäljaValimisliidu Jõhvi heaks suhtes menetluse alustamisestÄrakuulamiseks (ddoc)

Ärakuulamiseks (docx)

31-2/14-46/2Valimisliidu Jõhvi - meie kodu suhtes menetluse alustamisestERJKVäljaValimisliidu Jõhvi - meie kodu suhtes menetluse alustamisestÄrakuulamiseks (ddoc)

Ärakuulamiseks (docx)

31-2/14-46/1Erik Gamzejevi artikkel "Valimiskampaania varjatud annetused kui laastav miin"ERJKSisseErik Gamzejevi artikkel "Valimiskampaania varjatud annetused kui laastav miin"Jõhvi - meie kodu reklaam 3 (jpg)

Jõhvi heaks reklaam 3 (jpg)

Jõhvi heaks reklaam TV kava 2 (jpg)

Jõhvi - meie kodu reklaam 2 (jpg)

Jõhvi - meie kodu reklaam 1 (jpg)

Jõhvi Heaks reklaamplakat (jpg)

Jõhvi heaks reklaam TV kava 1 (jpg)

Artikkel (pdf)

Jõhvi Heaks reklaamplakat 2 (jpg)