Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/19-16/4
Pealkiri:
Tallinna Halduskohtu kohtumäärus
Kuupäev:
07.11.2019
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Tallinna Halduskohus
Faili nimi
Kaebus halduskohtule_MTÜ KE vs ERJK_16092019.pdf
3-19-1748 tagastamine.asice
Kaebus halduskohtule_MTÜ KE vs ERJK_16092019.asice
3-19-1748 tagastamine.docx

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/19-16/7Keskerakonna määruskaebus RiigikohtuleRiigikohtu halduskolleegiumSisseKeskerakonna määruskaebus RiigikohtuleKaaskiri (docx)

Kaaskiri (asice)

Määruskaebus (pdf)

Määruskaebus (asice)

31-2/19-16/6Kohtumäärus haldusasjas nr 3-19-1748Tallinna RingkonnakohusSisseKohtumäärus haldusasjas nr 3-19-17483-19-1748 määrus.asice

3-19-1748 määrus.pdf

31-2/19-16/5ERJK vastus määruskaebuseleTallinna Ringkonnakohus; MTÜ Eesti Keskerakond esindaja vandeadvokaat K. ViruVäljaERJK vastus määruskaebusele2019.11.18 ERJK vastus määruskaebusele .asice

2019.11.18 ERJK vastus määruskaebusele.pdf

31-2/19-16/3Tallinna Ringkonnakohtu kohtumäärusTalinna Ringkonnakohus, Helen Pajumaa-ViitlaSisseTallinna Ringkonnakohtu kohtumäärusMääruskaebus (pdf)

Määruskaebus (asice)

Kesk-i määruskaebus (pdf)

Kesk-i määruskaebus (asice)

31-2/19-16/2Vastus T. L. pöördumiseleT. L.VäljaVastus T. L. pöördumiseleKiri (asice)

Kiri (docx)

31-2/19-16/1T. L. pöördumineT. L.SisseT. L. pöörduminePöördumine (pdf)

Pöördumine (pdf)

Pöördumine (pdf)

Pöördumine (pdf)

Pöördumine (asice)

Pöördumine (pdf)

Pöördumine (docx)

Pöördumine (pdf)

Pöördumine (pdf)

Pöördumine (pdf)

Pöördumine (pdf)

Pöördumine (pdf)

Pöördumine (pdf)