Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/19-23/4
Pealkiri:
Reformierakonna vastus järelepärimisele
Kuupäev:
19.11.2019
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Eesti Reformierakond
Faili nimi
KLB_kliendileping_Reformierakond_viivisega.doc
lisa - finantsplaan.xlsx
KLB_kliendileping_Reformierakond_02_01_2019.asice
Lisa 2 Ref-Kont KOHUSTUSE TÄITMISE DRAFT 25.05.2019+.pdf
Lisa 3 Ref-Kont KOHUSTUSE TÄITMISE DRAFT 19.20.2019.pdf
Lisa 3 Ref-Kont KOHUSTUSE TÄITMISE DRAFT 19.20.2019.asice
Vastus Reformierakond.asice
Vastus_2019-1.docx

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/19-23/11Täiendav järelepärimine KeskerakonnaleEesti KeskerakondVäljaTäiendav järelepärimine KeskerakonnaleKiri (asice)

Kiri (docx)

31-2/19-23/10KE vastus täiendavale järelepärimiseleEesti Keskerakond, Mihhail KorbSisseKE vastus täiendavale järelepärimiseleKiri (xlsx)

Lisa 1 (pdf)

Kiri (docx)

Kiri (asice)

31-2/19-23/9REF täiendav vastusEesti Reformierakond, Erkki KeldoSisseREF täiendav vastusKiri (asice)

Kiri (docx)

31-2/19-23/8Korduv nõue dokumentide esitamiseks KEEesti KeskerakondVäljaKorduv nõue dokumentide esitamiseks KEKiri (asice)

Kiri (asice)

Kiri (txt)

Kiri (docx)

Kiri (xlsx)

31-2/19-23/7Täiendav küsimus REFEesti ReformierakondVäljaTäiendav küsimus REFKiri (asice)

Kiri (docx)

31-2/19-23/6Keskerakonna vastus järelepärimiseleEesti Keskerakond, Mihhail KorbSisseKeskerakonna vastus järelepärimiseleVastuskiri (docx)

Vastuskiri (asice)

31-2/19-23/5Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vastus järelepärimiseleSotsiaaldemokraatlik ErakondSisseSotsiaaldemokraatliku Erakonna vastus järelepärimiseleVastuskiri (docx)

Vastuskiri (asice)

Vastuskiri (xlsx)

31-2/19-23/3Järelepärimine Sotsiaaldemokraatlikule ErakonnaleSotsiaaldemokraatlik ErakondVäljaJärelepärimine Sotsiaaldemokraatlikule ErakonnaleJärelepärimine (asice)

Järelepärimine (docx)

Järelepärimine (xlsx)

31-2/19-23/2Järelepärimine KeskerakonnaleEesti KeskerakondVäljaJärelepärimine KeskerakonnaleJärelepärimine (xlsx)

Järelepärimine (docx)

Järelepärimine (asice)

31-2/19-23/1Järelepärimine ReformierakonnaleEesti ReformierakondVäljaJärelepärimine ReformierakonnaleJärelepärimine (docx)

Järelepärimine (asice)

Järelepärimine (xlsx)