Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/14-50/10
Pealkiri:
Eesti Keskerakonna vastus seoses poliitreklaamiga Tallinna ühistranspordil
Kuupäev:
16.01.2015
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Eesti Keskerakond
Faili nimi
2015.01.16 Eesti Keskerakonna vastus_bussireklaam.ddoc
Vastus ERJK_Keskerakond_MTÜ Keskerakonna Noortekogu_09012015.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/14-50/14Eesti Keskerakonna selgitusedEesti Keskerakonna lepinguline esindajaSisseEesti Keskerakonna selgitusedSelgitused (ddoc)

Selgitused (pdf)

31-2/14-50/13Teade Eesti Keskerakonnale menetluse alustamisestERJKVäljaTeade Eesti Keskerakonnale menetluse alustamisestTeade (ddoc)

Teade (pdf)

Teade (ddoc)

Teade (pdf)

Teade (ddoc)

Teade (pdf)

Teade (ddoc)

Teade (pdf)

Teade (ddoc)

Teade (pdf)

Teade (ddoc)

Teade (pdf)

Teade (ddoc)

Teade (pdf)

31-2/14-50/12TLT AS vastamisest ERJK järelepärimiseleKuldar Kirt, TLT ASSisseTLT AS vastamisest ERJK järelepärimiseleJärelepärimisele vastamisest (ddoc)

Järelepärimisele vastamisest (pdf)

31-2/14-50/11TLT AS vastamisest ERJK järelepärimiseleTLT AS, Kuldar KirtSisseTLT AS vastamisest ERJK järelepärimiseleTLT AS vastamisest (ddoc)

TLT AS vastamisest (pdf)

31-2/14-50/9Järelepärimine Tallinna Linnatranspordi AS-ileTallinna Linnatranspordi ASVäljaJärelepärimine Tallinna Linnatranspordi AS-ile2015.01.08 järelepär.Tall. Linnatranspordi AS-le.ddoc

2015.01.08 järelepär.Tall. Linnatranspordi AS-le.doc

31-2/14-50/8Järelepärimine Keskerakonnale seoses poliitreklaamiga Tallinna ühistranspordilEesti KeskerakondVäljaJärelepärimine Keskerakonnale seoses poliitreklaamiga Tallinna ühistranspordil2015.01.06 järelep KE-le ühistransp.rekl.osas.ddoc

2015.01.06 järelep KE-le ühistransp.rekl.osas.docx

31-2/14-50/7Vahevastus Hanno MattoleERJKVäljaVahevastus Hanno MattoleVahevastus (ddoc)

Vahevastus (docx)

31-2/14-50/6Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna vastusRKK ÕAOSisseRiigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna vastusÕAO vastus (docx)

31-2/14-50/5Pöördumine Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna pooleERJKVäljaPöördumine Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna poolePöördumine (docx)

Pöördumine (ddoc)

Pöördumine (pdf)

Pöördumine (ddoc)

31-2/14-50/4Eesti Keskerakonna ja MTÜ Eesti Keskerakonna Noortekogu vastus järelepärimiseleEesti Keskerakond, MTÜ Eesti Keskerakonna Noortekogu, Kristel ValkSisseEesti Keskerakonna ja MTÜ Eesti Keskerakonna Noortekogu vastus järelepärimiseleVastus järelepärimisele (ddoc)

Vastus järelepärimisele (pdf)

31-2/14-50/3Järelepärimine MTÜ-le Eesti Keskerakonna NoortekoguERJKVäljaJärelepärimine MTÜ-le Eesti Keskerakonna NoortekoguJärelepärimine (ddoc)

Järelepärimine (pdf)

31-2/14-50/2Järelepärimine Eesti KeskerakonnaleERJKVäljaJärelepärimine Eesti KeskerakonnaleJärelepärimine (ddoc)

Järelepärimine (pdf)

31-2/14-50/1Selgitustaotlus seoses poliitreklaami keelamisega Tallinna Ühistranspordi AS-isHanno MattoSisseSelgitustaotlus seoses poliitreklaami keelamisega Tallinna Ühistranspordi AS-isSelgitustaotlus (pdf)

Selgitustaotlus (ddoc)