Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/19-5/17
Pealkiri:
Menetluse lõpetamine (Isamaa)
Kuupäev:
08.04.2019
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Erakond Isamaa
Faili nimi
2019.04 IE men.lõpet.asice
2019.04 IE men.lõpet.docx

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/19-5/32Vastus kirjale Y.T.Y.T.VäljaVastus kirjale Y.T.
31-2/19-5/31T.A. vastus kirjale 31-2/19-5/21T. A.SisseT.A. vastus kirjale 31-2/19-5/21
31-2/19-5/30E.K. vastus ärakuulamiskirjaleE.K.SisseE.K. vastus ärakuulamiskirjale
31-2/19-5/29Y.T. vastus ärakuulamiskirjaleY.T.SisseY.T. vastus ärakuulamiskirjale
31-2/19-5/28M. K. vastus ärakuulamiskirjaleAdvokaadibüroo Sirel&Partnerid, Kristel Viru, vandeadvokaat, M. K. lepinguline esindajaSisseM. K. vastus ärakuulamiskirjale
31-2/19-5/27KE vastus ärakuulamiskirjaleAdvokaadibüroo Sirel & Partnerid, Kristel Viru, vandeadvokaat MTÜ Eesti Keskerakond lepinguline esindajaSisseKE vastus ärakuulamiskirjale
31-2/19-5/26Ärakuulamiskiri E.K.E.K.VäljaÄrakuulamiskiri E.K.
31-2/19-5/25Ärakuulamiskiri Y.T.Y.T.VäljaÄrakuulamiskiri Y.T.
31-2/19-5/24Vastuskiri E.K.E.K.SisseVastuskiri E.K.
31-2/19-5/23T. U. menetluse lõpetamineT. U.VäljaT. U. menetluse lõpetamine
31-2/19-5/22Ärakuulamiskiri MTÜ Eesti KeskerakondMTÜ Eesti Keskerakond, vandeadvokaat K. ViruVäljaÄrakuulamiskiri MTÜ Eesti Keskerakond
31-2/19-5/21Ärakuulamiskiri T.A.T.A.VäljaÄrakuulamiskiri T.A.
31-2/19-5/20Ärakuulamiskiri M.K.M.K, vandeadvokaat K.ViruVäljaÄrakuulamiskiri M.K.
31-2/19-5/19Menetluse lõpetamine (VL Järva Valla Heaks)Valimisliit Järva Valla HeaksVäljaMenetluse lõpetamine (VL Järva Valla Heaks)Kiri (pdf)

Kiri (asice)

Kiri (docx)

31-2/19-5/18Menetluse lõpetamine (VL Koostöö)Valimisliit Koostöö (Saarde vald)VäljaMenetluse lõpetamine (VL Koostöö)Kiri (docx)

Kiri (pdf)

Kiri (asice)

31-2/19-5/16M. K. vastus järelpärimiseleM. K. (esindaja Advokaadibüroo Sirel & Partnerid)SisseM. K. vastus järelpärimisele
31-2/19-5/15T. A. vastus järelpärimiseleT. A.SisseT. A. vastus järelpärimisele
31-2/19-5/14T. U. vastus menetluse algatamisele 27.03.2019T. U.SisseT. U. vastus menetluse algatamisele 27.03.2019
31-2/19-5/13Keskerakonna vastus menetluse algatamiseleAdvokaadibüroo Sirel & Partnerid, Eesti Keskerakonna lepinguline esindajaSisseKeskerakonna vastus menetluse algatamisele
31-2/19-5/12T. U. vastus menetluse algatamiseleT. U.SisseT. U. vastus menetluse algatamisele
31-2/19-5/11Isamaa vastus men.algatamiseleIsamaa ErakondSisseIsamaa vastus men.algatamiseleIsamaa vastus ERJK 27.02.2019 (Viimsi Vallavalitsus).asice

Isamaa vastus ERJK 27.02.2019 (Viimsi Vallavalitsus).doc

Lisa 1. Isamaa arve Viimsi vv.pdf

Lisa 2. Isamaa arve tasutud Viimsi Vallavalitsus.pdf

31-2/19-5/10VL Koostöö vastus men. algatamiseleKadri-Aija ViikSisseVL Koostöö vastus men. algatamisele2019.02.26 Kadri-Aija Viik vastus - täidetud.pdf

31-2/19-5/9Menetluse algatamine Erakond IsamaaErakond IsamaaVäljaMenetluse algatamine Erakond IsamaaKiri (docx)

Kiri (asice)

Kiri (pdf)

31-2/19-5/8Menetluse algatamine T. U.T. U.VäljaMenetluse algatamine T. U.
31-2/19-5/7Menetluse algatamine Valimisliit Koostöö (Saarde vald)Valimisliit Koostöö (Saarde vald)VäljaMenetluse algatamine Valimisliit Koostöö (Saarde vald)
31-2/19-5/6Menetluse algatamine VL Järva Valla HeaksValimisliit Järva Valla HeaksVäljaMenetluse algatamine VL Järva Valla HeaksKiri (pdf)

31-2/19-5/5Menetluse algatamine Y. T.Y. T.VäljaMenetluse algatamine Y. T.
31-2/19-5/4Menetluse algatamine T. A.T. A.VäljaMenetluse algatamine T. A.
31-2/19-5/3Menetluse algatamine M. K.M. K.VäljaMenetluse algatamine M. K.
31-2/19-5/2Menetluse algatamine KeskerakondEesti KeskerakondVäljaMenetluse algatamine Keskerakond
31-2/19-5/1Menetluse algatamine E. K.E. K.VäljaMenetluse algatamine E. K.