Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/18-8/3
Pealkiri:
Haldusmenetluse algatamisest - Reformierakond
Kuupäev:
05.09.2018
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Eesti Reformierakond
Faili nimi
2018.09.05 Menetluse algatamisest.bdoc
2018.09.05 Menetluse algatamisest.docx

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/18-8/5Haldusmenetluse mittealgatamine - ReformierakondEesti ReformierakondVäljaHaldusmenetluse mittealgatamine - Reformierakond2018.10.12 Kiri Reformierakond.pdf

2018.10.12 Kiri Reformierakond.bdoc

31-2/18-8/4ERJK vastus T.J. avalduseleT.J.VäljaERJK vastus T.J. avaldusele2018.10.12 Vastus.pdf

2018.10.12 Vastus.bdoc

31-2/18-8/2T. J. avalduse lisaT.J.SisseT. J. avalduse lisaLisa avaldusele.xls

31-2/18-8/1T. J. avaldusT.J.SisseT. J. avaldusLisa 1.txt

Lisa 2.txt

Lisa 3.txt

2018.07.18 T.J avaldus.bdoc

Avaldus Erakondade Rahastamise Järelvalvekomisjonile 13.07.2018.docx