Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/17-23/7
Pealkiri:
VL Hea Tahe vastus järelepärimisele
Kuupäev:
01.03.2018
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Valimisliit Hea Tahe, Ene Martsepp

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/17-23/9Vastus P.S. avalduseleP. S.VäljaVastus P.S. avalduseleKiri (bdoc)

Kiri (docx)

31-2/17-23/8Haldusmenetluse lõpetamine (VL Hea Tahe)VL Hea TaheVäljaHaldusmenetluse lõpetamine (VL Hea Tahe)Kiri (docx)

Kiri (bdoc)

31-2/17-23/6JärelepärimineElena Villmann, Andrei Dvorjaninov Valimisliit Hea Tahe juhtima õigustatud isikudVäljaJärelepärimine
31-2/17-23/5VL Hea Tahe vastus järelepärimiseleValimisliit Hea Tahe; Eldar Toonverk, Ene MartseppSisseVL Hea Tahe vastus järelepärimiseleKiri (docx)

Kiri (bdoc)

31-2/17-23/4Vastus avalduseleP. S.VäljaVastus avaldusele2017.12.07 Peeter Shneider Vastus avaldusele.pdf

31-2/17-23/3Menetluse algatamine, järelepärimineValimisliit Hea Tahe, juhtima õigustatud isikud Elena Villmann, Andrei DvorjaninovVäljaMenetluse algatamine, järelepärimine2017.12.11 VL Hea Tahe järelepärimine.pdf

31-2/17-23/2Esialgne vastusP.S.VäljaEsialgne vastus
31-2/17-23/1P.S. avaldusP. S.SisseP.S. avaldusLisa Peeter Shneider Kontsert okt 17.docx

Lisa 2 Peeter Schneider.jpg