Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/12-14/3
Pealkiri:
Teade kriminaalmenetluse mittealustamise kohta nr 12700000129
Kuupäev:
14.09.2012
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Riigiprokuratuur - Heili Sepp
Faili nimi
Riigiprokuratuur E-teade.pdf
Kriminaalmenetluse mittealustamine nr 12700000129.docx
Kriminaalmenetluse mittealustamine nr 12700000129.ddoc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/12-14/5Vastus ERJK järelepärimiselePolitsei- ja Piirivalveamet Korruptsioonikuritegude bürooSisseVastus ERJK järelepärimiseleKriminaalpolitsei vastus ERJK-le (ddoc)

Kriminaalpolitsei vastus ERJK-le (pdf)

31-2/12-14/5ERJK järelepärimine KeskkriminaalpolitseilePolitsei- ja Piirivalveameti KeskkriminaalpolitseiVäljaERJK järelepärimine KeskkriminaalpolitseileERJK Keskkriminaalpolitseile (ddoc)

ERJK Keskkriminaalpolitseile (doc)

31-2/12-14/2Päring 06.09.12 Riigiprokuratuurile saadetud kirja kohtaPriit Toobal - Riigikogu liige, Eesti Keskerakonna juhatuse liige, peasekretärSissePäring 06.09.12 Riigiprokuratuurile saadetud kirja kohtaPriit Toobali päring ERJK-le.pdf

31-2/12-14/1Materjalide edastamineRiigiprokuratuur - Norman AasVäljaMaterjalide edastamineVastus erakondade rahastamise järelevalve komisjonile.doc

Leping_Midfield_09.01.12.JPG

Kiri ERJK_16 08 12.doc

Kuriteoteade_ERJK_06_09_12_vers 3.ddoc

Kuriteoteade_ERJK_06_09_12_vers 3.doc