Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/13-22/1
Pealkiri:
Arvamuse andmine RK Põhiseaduskomisjonile eelnõu 497 SE kohta
Kuupäev:
21.11.2013
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Riigikogu Põhiseaduskomisjon
Faili nimi
2013.11.21 arvamus eelnõule 497 SE(1).pdf
2013.11.21 arvamus eelnõule 497 SE.ddoc