Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/18-9/2
Pealkiri:
Tartu Maakohtu registriosakonna vastus
Kuupäev:
26.10.2018
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Tartu Maakohtu registriosakond
Faili nimi
Maakohtu Registriosakonna vastus.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/18-9/6Eesti Vabaduspartei - Põllumeeste Kogu vastusEesti Vabaduspartei - Põllumeeste Kogu, Rein KochSisseEesti Vabaduspartei - Põllumeeste Kogu vastusSuurkogu protokoll (bdoc)

Suurkogu protokoll (doc)

31-2/18-9/5VastuskiriTartu Maakohtu registriosakond, Aivar VimbergSisseVastuskiriKiri (pdf)

Kiri (bdoc)

31-2/18-9/4MärgukiriTartu Maakohtu registriosakondVäljaMärgukiri2018.12. Äriregister (1).bdoc

2018.12. Äriregister.pdf

31-2/18-9/3JärelepärimineEesti Vabaduspartei-Põllumeeste KoguVäljaJärelepärimine2018.12. Järelepärimine EV PMK.pdf

2018.12. Järelepärimine EV PMK (1).bdoc

31-2/18-9/1Eesti Vabaduspartei - Põllumeeste Kogu aruannetestTartu Maakohtu registriosakondVäljaEesti Vabaduspartei - Põllumeeste Kogu aruannetest2018.07.26 kiri äriregistrile.bdoc

2018.07.25 Äriregister.docx