Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/14-32/7
Pealkiri:
Kriminaalmenetluse osalise lõpetamise määrus
Kuupäev:
15.11.2016
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Riigiprokuratuur
Faili nimi
2016.11.15Kriminaalmenetluse lopetamise maarus, Saarna.bdoc
Kriminaalmenetluse lopetamise maarus, Saarna.rtf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/14-32/10Kriminaalmenetluse osalise lõpetamise määrusRiigiprokuratuurSisseKriminaalmenetluse osalise lõpetamise määrus2016.11.18 Kriminaalmenetluse lopetamise maarus.bdoc

Kriminaalmenetluse lopetamise maarus, Tuisk.rtf

31-2/14-32/9Põhistused 17.10.2016 kriminaalmenetluse lõpetamise määruse juurdeRiigiprokuratuurSissePõhistused 17.10.2016 kriminaalmenetluse lõpetamise määruse juurde2016.11.18 Kriminaalmenetluse lopetamise põhistused.bdoc

Kriminaalmenetluse lopetamise põhistused, Soeson.rtf

31-2/14-32/8Kriminaalmenetluse osalise lõpetamise määrusRiigiprokuratuurSisseKriminaalmenetluse osalise lõpetamise määrus2016.11.17Krim menetluse lopet.pdf

31-2/14-32/6Kriminaalmenetluse osalise lõpetamise määrusRiigiprokuratuurSisseKriminaalmenetluse osalise lõpetamise määrus2016.10.17Kriminaalmenetluse lopetamise maarus.bdoc

Kriminaalmenetluse lopetamise maarus, Soeson.rtf

31-2/14-32/5Kriminaalmenetluse osalise lõpetamise määrusRiigiprokuratuurSisseKriminaalmenetluse osalise lõpetamise määrusKriminaalmenetluse lopetamise maarus, Sarapuu.rtf

2016.10.13Kriminaalmenetluse lopetamise maarus.bdoc

31-2/14-32/4Kriminaalmenetluse osalise lõpetamise määrusProkuratuurSisseKriminaalmenetluse osalise lõpetamise määrusMäärus (bdoc)

Määrus (rtf)

31-2/14-32/3Prokuratuuri teade kriminaalmenetluse alustamise kohtaProkuratuurSisseProkuratuuri teade kriminaalmenetluse alustamise kohtaProkuratuuri teade (pdf)

31-2/14-32/2Tallinna linna tellitud ekspertiis Tallinna ÜlikooliltTallinna LinnavalitsusSisseTallinna linna tellitud ekspertiis Tallinna ÜlikooliltTallinna LV kiri (docx)

Tallinna LV kiri (ddoc)

Tallinna Ülikooli ekspertiis (pdf)

31-2/14-32/1Avaldus Riigiprokuratuurileinfo@prokuratuur.eeVäljaAvaldus Riigiprokuratuurileavaldus Riigiprokuratuurile (jpg)

avaldus Riigiprokuratuurile (pdf)

avaldus Riigiprokuratuurile (pdf)

avaldus Riigiprokuratuurile (ddoc)

avaldus Riigiprokuratuurile (docx)

avaldus Riigiprokuratuurile (docx)

avaldus Riigiprokuratuurile (pdf)

avaldus Riigiprokuratuurile (jpg)

avaldus Riigiprokuratuurile (pdf)

avaldus Riigiprokuratuurile (pdf)

avaldus Riigiprokuratuurile (pdf)

avaldus Riigiprokuratuurile (docx)

avaldus Riigiprokuratuurile (docx)

avaldus Riigiprokuratuurile (jpg)