Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/13-5/3
Pealkiri:
Järelepärimine Eesti Keskerakonnale Donate Rõõmuse annetuse kohta
Kuupäev:
03.07.2013
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Eesti Keskerakond
Faili nimi
2013.07 ERJK järelepärimine KE-le D.R annetuse kohta.doc
2013.07 ERJK järelepärimine KE-le D.R annetuse kohta.ddoc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/13-5/4Keskerakonna vastus ERJK järelepärimiseleEesti KeskerakondSisseKeskerakonna vastus ERJK järelepärimisele2013.07.15 Keskerakonna vastus D Rõõmuse annetusest.pdf

31-2/13-5/2D.Rõõmuse vastus komisjoni järelepärimiseleDonate RõõmusSisseD.Rõõmuse vastus komisjoni järelepärimisele20130610135451868.pdf

31-2/13-5/1Järelepärimine annetuse kohtaDonate RõõmusVäljaJärelepärimine annetuse kohtaJärelepärimine (ddoc)

Järelepärimine (docx)