Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/12-20/1
Pealkiri:
Riigikontrolli arvamuse küsimine ERJK-lt
Kuupäev:
14.11.2012
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Riigikontroll
Faili nimi
VK_arvamuse_kusimine_MISA_ERJK_KKivi_13_11_2012.PDF
2012.11.13 VK arvamuse küsimine MISA ERJK KKivi.ddoc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/12-20/2Vastus RiigikontrollileRiigikontrollVäljaVastus RiigikontrollileVastus riigikontrollile (ddoc)

Vastus riigikontrollile (docx)