Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/18-11/1
Pealkiri:
Eestimaa Roheliste ärakuulamiskiri - pikaajaline võlgnevus
Kuupäev:
31.08.2018
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
MTÜ Erakond Eestimaa Rohelised

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/18-11/2Eestimaa Roheliste vastus ärakuulamiseleJoonas Laks, Erakond Eestimaa Rohelised MTÜ peasekretärSisseEestimaa Roheliste vastus ärakuulamisele