Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/19-25/1
Pealkiri:
Vaba Tallinna Kodanik Valimisliit valimiskampaania tasumata võlg
Kuupäev:
07.11.2019
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Vaba Tallinna Kodanik Valimisliit juhtima õigustatud isikud E.V, Ü.M, Õ-M.A
Faili nimi
2019.11.07 Vaba Tallinna Kodanik Valimisliit.asice
2019.11.07 Vaba Tallinna Kodanik Valimisliit.pdf