Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/14-49/4
Pealkiri:
Karin Tammemägi vastus järelepärimisele
Kuupäev:
22.12.2014
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Karin Tammemägi
Faili nimi
vastuskiri_digi_1_19122014_141704.rtf
2014.12.19 Karin Tammemägi vastus.ddoc
Lisad 1_2.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/14-49/5Teade Karin Tammemägile menetluse mittealustamise kohtaERJKVäljaTeade Karin Tammemägile menetluse mittealustamise kohtaTeade (ddoc)

Teade (pdf)

31-2/14-49/3Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 06.05.2014 revisjoniaktTallinna Linnavolikogu revisjonikomisjonSisseTallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 06.05.2014 revisjoniaktRevisjoniakt (pdf)

31-2/14-49/2Põhja-Tallinna vanema 8.10.2013 korraldused nr 2-1/277 ja nr 2-1/278Põhja-Tallinna valitsusSissePõhja-Tallinna vanema 8.10.2013 korraldused nr 2-1/277 ja nr 2-1/278Korraldus nr 277 (pdf)

Korraldus nr 278 (pdf)

31-2/14-49/1Järelepärimine Karin TammemägileERJKVäljaJärelepärimine Karin TammemägileJärelepärimine (pdf)

Järelepärimine (ddoc)