Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/19-17/1
Pealkiri:
R.T. järelepärimine
Kuupäev:
03.07.2019
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
R. T.
Faili nimi
Terras järelep.asice
Lisa 1 Räpina vald.jpeg
R.Terras jp.docx
Lisa 3 Tori vald.jpg
Lisa 2 Viru-Nigula vald.jpg

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/19-17/4Isama Erakonna vastus järelepärimiseleIsamaa ErakondSisseIsama Erakonna vastus järelepärimiseleVastuskiri (pdf)

Vastuskiri (pdf)

Vastuskiri (pdf)

Vastuskiri (pdf)

Vastuskiri (pdf)

Vastuskiri (doc)

Vastuskiri (asice)

Vastuskiri (pdf)

Vastuskiri (pdf)

31-2/19-17/3R.T vastusR. TSisseR.T vastus2019.07.05 R.Terrase vastus.pdf

31-2/19-17/2Järelepärimine Erakonnale IsamaaIsamaaVäljaJärelepärimine Erakonnale IsamaaLisa 3 Tori vald.jpg

ISAMAA jp.docx

Isamaa järelep.asice

Lisa 2 Viru-Nigula vald.jpg

Lisa 1 Räpina vald.jpeg