Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/19-26/3
Pealkiri:
Limer OÜ vastus järelepärimisele
Kuupäev:
27.11.2019
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Limer OÜ
Faili nimi
Limer OÜ_Malsub_RK valimised_vastus.pdf
Limer OÜ_Malsub_RK valimised_vastus.asice

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/19-26/5ERJK vastuskiri M. L.M. L.VäljaERJK vastuskiri M. L.Kiri (docx)

Kiri (asice)

31-2/19-26/4J. M. vastusJ. M.SisseJ. M. vastusKiri (pdf)

Kirja lisa (pdf)

Kirja lisa (asice)

31-2/19-26/2Järelepärimine Limer OÜLimer OÜ, Merli LallVäljaJärelepärimine Limer OÜJärelepärimine (pdf)

Järelepärimine (asice)

31-2/19-26/1Järelepärimine J. M.-le RK 2019 valimistestJ. M.VäljaJärelepärimine J. M.-le RK 2019 valimistestJärelepärimine (pdf)

Järelepärimine (asice)