Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/12-10/3
Pealkiri:
IRL audiitori vastus ERJK järelepärimisele
Kuupäev:
29.05.2012
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
IRL, Linda Haahti
Faili nimi
Erakondade Rahastamise Järelvalve komisjon.pdf
Erakondade Rahastamise Järelvalve komisjon.doc
2012.05.29 IRL audiitori vastus.ddoc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/12-10/2Järelepärimine IRL audiitorile 2011 majandusaasta aruande märkuse kohtaIRL - Linda HaahtiVäljaJärelepärimine IRL audiitorile 2011 majandusaasta aruande märkuse kohta2012.05.24 IRL audiitorile.ddoc

IRL audiitor.pdf

31-2/12-10/1IRL selgitus 2011 majandusaasta aruande kohtaIRL, Priit SibulSisseIRL selgitus 2011 majandusaasta aruande kohtaIRL selgitus 2011 aasta aruande kohta (pdf)