Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
3.4-1/1837
Pealkiri:
2010. aasta majandusaasta aruande esitamata jätmisest
Kuupäev:
21.11.2011
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
Harju Maakohtu registriosakond, Ardo Ojasalu
Faili nimi
201121111837.pdf
201121111837.pdf