Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/20-1/1
Pealkiri:
Asendusliikme nimetamine (Õiguskantsler)
Kuupäev:
08.01.2020
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Õiguskantsler, Ülle Madise
Faili nimi
Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon_liikme nimetamine.pdf
5-82000072 07.01.2020 Väljaminev kiri.bdoc