Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/18-15/7
Pealkiri:
T. P. komisjoni otsusest teavitamine
Kuupäev:
27.09.2019
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
T. P.

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/18-15/6T.P. menetluse algatamine ja järelepärimineT. P.VäljaT.P. menetluse algatamine ja järelepärimine
31-2/18-15/5OÜ Saaremaa Raadio vastus 28.11.2018Saaremaa Raadio OÜSisseOÜ Saaremaa Raadio vastus 28.11.2018
31-2/18-15/4OÜ Lääne Elu vastus 09.11.2018OÜ Lääne EluSisseOÜ Lääne Elu vastus 09.11.2018
31-2/18-15/3Järelepärimine OÜ-le Lääne EluOÜ Lääne EluVäljaJärelepärimine OÜ-le Lääne Elu
31-2/18-15/2Järelepärimine OÜ-le Senat TurundusOÜ Senat TurundusVäljaJärelepärimine OÜ-le Senat Turundus
31-2/18-15/1Järelepärimine OÜ-le Saaremaa RaadioOÜ Saaremaa RaaadioVäljaJärelepärimine OÜ-le Saaremaa Raadio