Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/20-2/1
Pealkiri:
R. Kaljulaidi pöördumine
Kuupäev:
15.01.2020
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Raimond Kaljulaid
Faili nimi
R. Kaljulaidi pöördumine 15.01.2020.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/20-2/2Esialgne vastus avalduseleR.K.VäljaEsialgne vastus avaldusele2020.01.30 Vastus R.K.asice

2020.01.30 Vastus R.K.pdf