Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
3.4-1/1673-1
Pealkiri:
Vastus järelpärimisele
Kuupäev:
28.10.2011
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
AS Ühinenud Ajalehed, Monika Mälksoo
Faili nimi
201127101673-1.PDF
201128101673-1.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
3.4-1/1673Järelpärimine osutatud teenuse sisu kohtaAS Ühinenud Ajalehed, Ardo OjasaluVäljaJärelpärimine osutatud teenuse sisu kohtaAS Ühinenud Ajalehed järelepärimine (pdf)

201124101673 (pdf)

AS Ühinenud Ajalehed järelepärimine (ddoc)

201124101673 (pdf)