Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/15-63/8
Pealkiri:
Tallinna Halduskohtu 16.10.2015 otsus Edgar Savisaare kaebuses komisjoni andmete ERR-ile edastamise kohta
Kuupäev:
18.12.2015
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Tallinna Halduskohus
Faili nimi
3-15-413 Edgar Savisaar - OTSUS.DOCX

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/15-63/7Tallinna Halduskohtu 02.09.2015 kohtumäärus kaebuse lahendamise kohta kirjalikus menetlusesTallinna HalduskohusSisseTallinna Halduskohtu 02.09.2015 kohtumäärus kaebuse lahendamise kohta kirjalikus menetlusesKohtumäärus (doc)

31-2/15-63/6Vastustaja vastus Edgar Savisaare kaebusele toimingu õigusvastasuse tuvastamise nõudesTallinna HalduskohusVäljaVastustaja vastus Edgar Savisaare kaebusele toimingu õigusvastasuse tuvastamise nõudesVastus kaebusele (bdoc)

Vastus kaebusele (docx)

31-2/15-63/5Tallinna Halduskohtu 16.07.2015 kohtumäärusTallinna HalduskohusSisseTallinna Halduskohtu 16.07.2015 kohtumäärusKohtumäärus (doc)

Kohtumäärus (ddoc)

31-2/15-63/4Tallinna Ringkonnakohtu 25.06.2015 kohtumäärusTallinna RingkonnakohusSisseTallinna Ringkonnakohtu 25.06.2015 kohtumäärusKohtumäärus (docx)

Kohtumäärus (ddoc)

31-2/15-63/3Tallinna Halduskohtu kohtumäärusTallinna HalduskohusSisseTallinna Halduskohtu kohtumäärusKohtumäärus (doc)

Kohtumäärus (ddoc)

31-2/15-63/2Komisjoni seisukohtERJKVäljaKomisjoni seisukohtVastus määruskaebusele (ddoc)

Vastus määruskaebusele (doc)

31-2/15-63/1Kohtumäärus määruskaebuse menetlusse võtmise kohtaTallinna HalduskohusSisseKohtumäärus määruskaebuse menetlusse võtmise kohtaKohtumäärus (doc)

Kohtumäärus (ddoc)

Kaebus (ddoc)

Kaebus (pdf)

Kaebuse tagastamine (ddoc)

Määruskaebus (ddoc)

Määruskaebus (pdf)

Kaebuse tagastamine (doc)