Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
3.4-1/1461
Pealkiri:
Täiendava informatsiooni küsimine
Kuupäev:
16.09.2011
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Isamaa ja Res Publica Liit (IRL), Ardo Ojasalu
Faili nimi
201116091461.pdf
2011.09.16 IRL 1461 pdf.ddoc
2011.09.16 IRL 1461 pdf.pdf
201116091461.pdf