Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/12-10/1
Pealkiri:
IRL selgitus 2011 majandusaasta aruande kohta
Kuupäev:
11.05.2012
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
IRL, Priit Sibul
Faili nimi
IRL_selgitus 11.05.2012_audiitor.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/12-10/3IRL audiitori vastus ERJK järelepärimiseleIRL, Linda HaahtiSisseIRL audiitori vastus ERJK järelepärimiseleErakondade Rahastamise Järelvalve komisjon.pdf

Erakondade Rahastamise Järelvalve komisjon.doc

2012.05.29 IRL audiitori vastus.ddoc

31-2/12-10/2Järelepärimine IRL audiitorile 2011 majandusaasta aruande märkuse kohtaIRL - Linda HaahtiVäljaJärelepärimine IRL audiitorile 2011 majandusaasta aruande märkuse kohta2012.05.24 IRL audiitorile.ddoc

IRL audiitor.pdf