Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/17-24/2
Pealkiri:
Menetluse algatamine ja dokumentide nõue
Kuupäev:
12.12.2017
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Valimisliit Tartu Eest, juhtima õigustatud isikud Teele Arak, Tanel Tein
Faili nimi
2017.12.11 VL Tartu Eest Järelepärimine.bdoc
2017.12.11 VL Tartu Eest Järelepärimine.pdf
2017.12.11 VL Tartu Eest Järelepärimine.docx

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/17-24/7Haldusmenetluse lõpetamineValimisliit Tartu Eest juhtima õigustatud isikud Teele Arak, Tanel TeinVäljaHaldusmenetluse lõpetamine2018.02.05. VL Tartu Eest menetluse lõpetamine .bdoc

2018.02.05. VL Tartu Eest menetluse lõpetamine .docx

31-2/17-24/6Vastus avalduseleH.LVäljaVastus avaldusele2018.02.05 H.L täiendav vastus vastus.docx

2018.02.05 H.L täiendav vastus vastus.bdoc

31-2/17-24/5Vastus dokumentide nõudeleTanel TeinSisseVastus dokumentide nõudeleKiri (docx)

Kiri (bdoc)

Lisa 1 (docx)

Lisa 2 (pdf)

31-2/17-24/4JärelepärimineAjaleht PostimeesVäljaJärelepärimineJärelepärimine (bdoc)

Järelepärimine (docx)

31-2/17-24/3Vastus avalduseleH.L.VäljaVastus avaldusele2017.12.11 H.L vastus.pdf

2017.12.11 H.L vastus.bdoc

2017.12.11 H.L vastus.docx

31-2/17-24/1H.L. avaldus valimisliit Tartu Eest kohtaH.L.SisseH.L. avaldus valimisliit Tartu Eest kohtaAvaldus ERJK.pdf

Heiki Lill Avaldus ERJK.bdoc

Avaldus ERJK.docx