Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/18-8/5
Pealkiri:
Haldusmenetluse mittealgatamine
Kuupäev:
12.10.2018
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Eesti Reformierakond
Faili nimi
2018.10.12 Kiri Reformierakond.pdf
2018.10.12 Kiri Reformierakond.bdoc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/18-8/412.10.2018T.J.VäljaVastus avaldusele
31-2/18-8/305.09.2018Eesti ReformierakondVäljaHaldusmenetluse algatamisest
31-2/18-8/230.07.2018T.J.SisseAvalduse lisa
31-2/18-8/118.07.2018T.J.SisseAvaldus