Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/12-17/1
Pealkiri:
EL tasandi erakondade rahastamine - palve arvamuse avaldamiseks
Kuupäev:
02.10.2012
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Justiitsministeerium
Faili nimi
Komisjoni ettepanek EL tasandi erakondade ja sihtasutuste kohta asutused.pdf
EL tasandi erakondade rahastamine arvamuse avaldamiseks26092012113250.ddoc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/12-17/2EL tasandi erakondade rahastamine - vastus erjk arvamuse kohtaJustiitsministeeriumVäljaEL tasandi erakondade rahastamine - vastus erjk arvamuse kohtaERJK vastus JM-le EL tasandi erakondadest (doc)

ERJK vastus JM-le EL tasandi erakondadest (ddoc)