Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/13-24/2
Pealkiri:
Agu Laiuse avaldus
Kuupäev:
18.12.2013
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Agu Laius
Faili nimi
Agu Laiuse avalduse lisa.pdf
2013.10.30 Agu Laiuse avaldus.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/13-24/4Vastus Agu Laiuse avalduseleAgu LaiusVäljaVastus Agu Laiuse avalduseleVastus avaldusele (ddoc)

Vastus avaldusele (docx)

31-2/13-24/3SDE vastus järelepärimisele KOV 2013 valimiskampaania aruandes sisalduva MTÜ Rae Kodanikule tehtud kulu täpsustamiseksSotsiaaldemokraatlik ErakondSisseSDE vastus järelepärimisele KOV 2013 valimiskampaania aruandes sisalduva MTÜ Rae Kodanikule tehtud kulu täpsustamiseksSDE vastus (pdf)

SDE vastus (ddoc)

31-2/13-24/1Järelepärimine SDE-le KOV 2013 valimiskampaania aruandes sisalduva MTÜ Raekodanikule tehtud kulu täpsustamiseksSotsiaaldemokraatlik ErakondVäljaJärelepärimine SDE-le KOV 2013 valimiskampaania aruandes sisalduva MTÜ Raekodanikule tehtud kulu täpsustamiseksJärelepärimine (ddoc)

Järelepärimine (doc)