Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/19-19/5
Pealkiri:
Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste Kogu vastus märgukirjale
Kuupäev:
23.09.2019
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste Kogu, Rein Koch
Faili nimi
Põllum.kogu vastus märgukirjale.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/19-19/4Märgukiri MTÜ-le Rahva TaheMTÜ Rahva TaheVäljaMärgukiri MTÜ-le Rahva TaheMärgukiri (docx)

Märgukiri (asice)

31-2/19-19/3Märgukiri MTÜ-le Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste KoguMTÜ Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste KoguVäljaMärgukiri MTÜ-le Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste KoguMärgukiri (docx)

Märgukiri (asice)

31-2/19-19/2Märgukiri MTÜ-le Eesti Ühendatud VasakparteiMTÜ Eesti Ühendatud VasakparteiVäljaMärgukiri MTÜ-le Eesti Ühendatud VasakparteiMärgukiri (asice)

Märgukiri (docx)

31-2/19-19/1Märgukiri MTÜ-le Eesti IseseisvusparteiMTÜ Eesti IseseisvusparteiVäljaMärgukiri MTÜ-le Eesti IseseisvusparteiMärgukiri (asice)

Märgukiri (docx)