Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/16-12/2
Pealkiri:
Vastus päringule
Kuupäev:
01.11.2016
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Tartu Maakohtu Registriosakond
Faili nimi
Vastuskiri 26.10.2016 paringule.pdf
2016.11.01 ariregistri vastus pöördumisele.bdoc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/16-12/1Päring Tartu Maakohtu registriosakonnaleTartu Maakohtu RegistriosakondVäljaPäring Tartu Maakohtu registriosakonnale2016. okt pöördum.ariregistri poole.pdf