Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/12-21/1
Pealkiri:
Soovituslik juhend erakondadele kulude-tulude kajastamiseks 2012. aasta majandusaasta aruandes
Kuupäev:
07.12.2012
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
erakonnad
Faili nimi
Juhend erakondade tulude ja kulude kajastamiseks 2012.ddoc
Juhend erakondade tulude ja kulude kajastamiseks 2012.docx