Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
3.4-1/1723
Pealkiri:
Kaaskiri õiendile
Kuupäev:
01.11.2011
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit IRL, Priit Sibul
Faili nimi
201101111723.pdf
RK õiend_IRL.ddoc
RK õiend_IRL.pdf
201101111723.pdf
kaaskiri.pdf