Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/12-19/2
Pealkiri:
Harju Maakohtu registriosakonna vastus
Kuupäev:
14.11.2012
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Harju Maakohtu refgistriosakond
Faili nimi
Harju Maakohtu registriosakonna vastus Põllumeeste Kogu sundlikvideerimisest.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/12-19/1Märgukiri Harju Maakohtu registriosakonnaleHarju Maakohtu refgistriosakond; erakond Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste KoguVäljaMärgukiri Harju Maakohtu registriosakonnaleHarju Maakohtu registriosakonnale (docx)

Harju Maakohtu registriosakonnale (ddoc)