Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/12-12/1
Pealkiri:
Eesti Keskerakonna järelepärimine keelatud annetuse kohta
Kuupäev:
31.05.2012
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
Eesti Keskerakond - Priit Toobal
Faili nimi
2012.05.29 KE järelepärimine keelatud annetuse kohta.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/12-12/2ERJK vastus Eesti Keskerakonna järelepärimisele keelatud annetuse kohtaEesti KeskerakondVäljaERJK vastus Eesti Keskerakonna järelepärimisele keelatud annetuse kohtaERJK vastus KE-le keelatud annetusest (ddoc)

ERJK vastus KE-le keelatud annetusest (doc)