Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
3.4-1/1797
Pealkiri:
Ettepanekud erakonnaseaduse muutmiseks
Kuupäev:
11.11.2011
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Justiitsministeerium, Ardo Ojasalu
Faili nimi
201111111797.pdf
EKS muutmine 2011 11 11.pdf
201111111797.pdf
EKS muutmine 2011 11 11.ddoc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
3.4-1/1797/2Vastuskiri seoses erakonnaseaduse (EKS) muudatusettepanekutegaJustiitsministeerium - Kristen MichalSisseVastuskiri seoses erakonnaseaduse (EKS) muudatusettepanekutegaVastuskiri seoses EKS muudatusettepanekutega (pdf)

Vastuskiri seoses EKS muudatusettepanekutega (ddoc)

E-teade (pdf)