Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/13-13/1
Pealkiri:
Eesti Reformierakonna 2012. aastal jagatud annetused ja toetused
Kuupäev:
24.08.2013
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Eesti Reformierakond
Faili nimi
2013 08 23 ERJK RE-le 2012 jagatud annetustest.ddoc
2013 08 23 ERJK RE-le 2012 jagatud annetustest.doc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/13-13/2Eesti Reformierakonna vastus järelepärimisele 2012. aastal jagatud annetuste ja toetuste kohtaEesti ReformierakondSisseEesti Reformierakonna vastus järelepärimisele 2012. aastal jagatud annetuste ja toetuste kohtaVastus (pdf)

Vastus (ddoc)