Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/17-15/1
Pealkiri:
Taotlus järelevalve teostamiseks Tartu vallavanem Aivar Soopi tegevuse üle
Kuupäev:
30.10.2017
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Teet Lill, Tartu vallavolikogu liige, VL Korruptsioonivaba Tartu Vald
Faili nimi
Taotlus järelevalve teostamiseks.bdoc
Taotlus järelevalve teostamiseks.docx
Taotlus järelevalve teostamiseks_0.pdf
Lisa-4_Vastus teabenoudele 16.10.bdoc
Vastus teabenõudele 16.10 .docx
Volikogu istungi protokoll 27.09. 2017 doc.doc
Lisa-8_Erala keskus 2 ja Erala keskus 12 asendiplaan.pdf
Hr Teet Lill 26.10.doc
Lisa-7_Volikogu istungi protokoll 27.09. 2017 doc.bdoc
Lisa-5b_18.10_teabenõude Lisa-2_joonis.pdf
Lisa-6_Teabenõude täpsustamine_Hr Teet Lill 26.10.bdoc
Lisa-5_Teabenõue_18.10.pdf
Lisa-5a_18.10_teabenõude Lisa-1_Hankedokument_Parna tn majadevahelin....pdf
Lisa-3_Teabenoude tahtaja pikendamine 04.10.bdoc
Teabenõude tähtaja pikendamine 04.10 .doc
akt Tartu valla teede pindamine.xlsx
Lisa-2_teabenõue_27.09.pdf
Lisa-1_akt Tartu valla teede pindamine.bdoc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/17-15/4VastusT. L.VäljaVastus2017.10.2018 vastus.pdf

31-2/17-15/3Esialgne vastusTeet LillVäljaEsialgne vastus2017.12.06Teet Lill Vastus esialgne(2).pdf

2017.12.06 Teet Lill vastus esialgne (1).pdf

31-2/17-15/2Taotluse edastaminePolitsei- ja Piirivalveamet Lõuna PrefektuurVäljaTaotluse edastamine2017.12.06 Avalduse edastamine(2).pdf

2017.12.06 Avalduse edastamine (1).pdf