Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/17-14/7
Pealkiri:
Reformierakonna vastus järelpärimisele
Kuupäev:
08.02.2018
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Reformierakond, Tõnis Kõiv
Faili nimi
EestiAGA_A6700882033.pdf
Vastus ERJK_08022018.bdoc
Vastus ERJK_08022018.pdf
RoyalDealers_payment.pdf
RoyalDealers_A123.pdf
EestiAGA_6700882033_payment.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/17-14/10Haldusmenetluse lõpetamine (M. S.)M. S.VäljaHaldusmenetluse lõpetamine (M. S.)Kiri (docx)

Kiri (bdoc)

31-2/17-14/9Haldusmenetluse lõpetamine (Reformierakond)Eesti ReformierakondVäljaHaldusmenetluse lõpetamine (Reformierakond)Kiri (docx)

Kiri (bdoc)

31-2/17-14/8Haldusmenetluse lõpetamine (J. A.)J. A.VäljaHaldusmenetluse lõpetamine (J. A.)Kiri (bdoc)

Kiri (docx)

31-2/17-14/6J. A. vastus järelpärimiseleJaan AlverSisseJ. A. vastus järelpärimiseleKiri (bdoc)

Kiri (docx)

31-2/17-14/5JärelepärimineEesti ReformierakondVäljaJärelepärimine2017.01Järelepärimine Reformierakond.docx

2017.01Järelepärimine Reformierakond.bdoc

31-2/17-14/4JärelepärimineJ.A.VäljaJärelepärimine2017.01. Järelepärimine Alver.bdoc

2017.01. Järelepärimine Alver.docx

31-2/17-14/3Vastus järelepärimiseleLääne-Harju valdSisseVastus järelepärimisele14-2174275-2 01.12.2017 Väljaminev kiri.bdoc

Vastus järelpärimisele.pdf

31-2/17-14/2JärelepärimineKeila VallavalitsusVäljaJärelepärimine2017.10.19 Järelepärimine Keila Vallavalitsus.bdoc

Järelepärimine Keila Vallavalitsus.docx

31-2/17-14/1Avaldus Keila valla lehe kohtaMargus StatSisseAvaldus Keila valla lehe kohtaMargus Stat pöördumine 23.08.2017.pdf

2017.08.23 M. S. Lisa Keila valla leht-august 2017-veebi.pdf

M.S. pöördumine.docx